Selecteer een pagina

Piece of Shit

Piece Of Shit is een grappig kaartspel over hondenpoep. Probeer je stoep schoon te vegen, maar kijk uit voor de drollen van je buren: voor je het weet ben je de piece of shit!

Piece Of Shit is a funny card game about dog shit. Try to keep your doorstep clean, but watch out for the shitty moves of your neighbours: before you know it you’re a piece of shit!