Selecteer een pagina

Tuinieren

Bij Tuinieren proberen twee tot vier spelers hun tuin zo in te richten dat deze in de prijzen valt. De spelers moeten daarbij wel rekening houden met dieven, ongewenste cadeautjes, losgeslagen tractors, plagen, etc. De speler die als eerst vier prijzen heeft bemachtigd, wint het spel, dat ongeveer 15 tot 45 minuten duurt afhankelijk van het aantal spelers.’ /  ‘In Horticulture, two to four players compete to create a prizewinning garden. However, they must also deal with thieves, unwanted gifts, runaway tractors, pests, and more. The first player to win four prizes wins the game, which takes approximately 15 to 45 minutes depending on the number of players.’